дотеп

Apr. 4th, 2014 05:48 pm
lovkyj_man: (читайте!)
[personal profile] lovkyj_man
Вже місяць майже пройшов, а все одно смішно:
Originally posted by [livejournal.com profile] muha_elka at post
Витя! Если тебя держат силой — сломай ручку два раза!..

І ще: підтримка приходить звідки не думали. Як з тими хрестоматійними ультрасами. Хто вони були, а тепер -- зірки боротьби за державність.
Page generated Jul. 20th, 2017 10:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios